Dashboard

Como Funciona

Listagem de Fundos Imobiliarios

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
RBGS11 Shopping R$ 39.60 R$ 86.73 653 R$ 0.53 R$ 00.28 00.70% 00.00% 01.34%
FLRP11 Shopping R$ 1378.00 R$ 1598.15 14 R$ 13.52 R$ 05.45 00.40% 00.00% 00.98%
VSHO11 Shopping R$ 82.00 R$ 107.49 391 R$ 0.70 R$ 00.53 00.64% 00.00% 00.85%
ABCP11 Shopping R$ 82.99 R$ 85.64 2423 R$ 0.49 R$ 00.47 00.56% 00.00% 00.59%
FVPQ11 Shopping R$ 159.65 R$ 216.13 1504 R$ 0.87 R$ 01.12 00.70% 00.00% 00.54%
SHDP11B Shopping R$ 1210.05 R$ 1391.33 0 R$ 6.53 R$ 05.49 00.45% 00.18% 00.54%
JRDM11 Shopping R$ 76.58 R$ 90.00 692 R$ 0.40 R$ 00.45 00.58% 00.17% 00.52%
XPML11 Shopping R$ 96.33 R$ 108.59 47022 R$ 0.50 R$ 00.65 00.67% 00.00% 00.52%
PQDP11 Shopping R$ 2868.00 R$ 3398.40 68 R$ 14.47 R$ 16.55 00.58% 00.17% 00.50%
SHPH11 Shopping R$ 829.99 R$ 788.66 266 R$ 3.60 R$ 03.76 00.45% 00.00% 00.43%
HSML11 Shopping R$ 82.90 R$ 96.03 26526 R$ 0.22 R$ 00.54 00.65% 00.18% 00.27%
VISC11 Shopping R$ 99.60 R$ 121.66 25136 R$ 0.23 R$ 00.87 00.88% 00.47% 00.23%
SCPF11 Shopping R$ 8.98 R$ 11.51 1500 R$ 0.02 R$ 00.06 00.71% 00.41% 00.22%
ATSA11 Shopping R$ 116.93 R$ 110.94 124 R$ 0.25 R$ 00.26 00.23% 00.00% 00.21%
WPLZ11 Shopping R$ 81.00 R$ 93.92 488 R$ 0.15 R$ 00.55 00.68% 00.21% 00.19%
HGBS11 Shopping R$ 202.90 R$ 224.68 19033 R$ 0.35 R$ 01.26 00.62% 00.21% 00.17%
MALL11 Shopping R$ 82.40 R$ 105.75 16682 R$ 0.11 R$ 00.65 00.79% 00.25% 00.13%
ELDO11B Shopping R$ 1104.31 R$ 1160.02 0 R$ 1.33 R$ 06.28 00.57% 00.17% 00.12%
HMOC11 Shopping R$ 209.00 R$ 212.22 3 R$ 0.25 R$ 01.09 00.52% 00.08% 00.12%
FIGS11 Shopping R$ 58.73 R$ 97.93 5404 R$ 0.05 R$ 00.38 00.64% 00.09% 00.09%
SHOP11 Shopping R$ 0.00 R$ 66.46 0 --- R$ 00.00 --- --- ---
VPSI11 Shopping R$ 0.00 R$ 19.42 0 R$ 0.07 R$ 00.10 --- --- ---
FIVN11 Shopping R$ 5.44 R$ 07.60 583 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---
GSFI11 Shopping R$ 2.25 R$ 09.25 12775 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---
PRTS11 Shopping R$ 0.00 R$ 00.19 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Anuncios

Anuncios