Dashboard

Como Funciona

Listagem de Fundos Imobiliarios

;
Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
RBGS11 Shopping R$ 39.97 R$ 90.92 R$ 3467 R$ 0.43 R$ 00.16 00.40 % 00.36 % 01.08 %
FIGS11 Shopping R$ 67.50 R$ 94.48 R$ 32332 R$ 0.40 R$ 00.17 00.26 % 00.40 % 00.59 %
MALL11 Shopping R$ 105.85 R$ 105.16 R$ 103794 R$ 0.62 R$ 00.42 00.40 % 00.53 % 00.59 %
XPML11 Shopping R$ 118.63 R$ 111.93 R$ 166697 R$ 0.68 R$ 00.36 00.30 % 00.51 % 00.57 %
SHPH11 Shopping R$ 830.99 R$ 822.24 R$ 763 R$ 4.74 R$ 02.56 00.31 % 00.42 % 00.57 %
HMOC11 Shopping R$ 226.98 R$ 238.73 R$ 73 R$ 1.26 R$ 00.57 00.25 % 00.39 % 00.56 %
ABCP11 Shopping R$ 76.40 R$ 88.23 R$ 12592 R$ 0.41 R$ 00.30 00.40 % 00.46 % 00.54 %
HSML11 Shopping R$ 97.10 R$ 97.65 R$ 216765 R$ 0.50 R$ 00.35 00.37 % 00.49 % 00.51 %
FLRP11 Shopping R$ 1299.93 R$ 1537.46 R$ 62 R$ 6.23 R$ 05.72 00.44 % 00.42 % 00.48 %
VISC11 Shopping R$ 117.11 R$ 119.26 R$ 116197 R$ 0.55 R$ 00.42 00.36 % 00.56 % 00.47 %
SHDP11B Shopping R$ 1210.05 R$ 1474.86 R$ 0 R$ 5.07 R$ 03.40 00.28 % 00.44 % 00.42 %
SCPF11 Shopping R$ 10.47 R$ 12.81 R$ 5033 R$ 0.04 R$ 00.03 00.32 % 00.35 % 00.38 %
ELDO11B Shopping R$ 1104.31 R$ 1238.61 R$ 0 R$ 4.10 R$ 03.85 00.35 % 00.59 % 00.37 %
FVPQ11 Shopping R$ 146.40 R$ 196.16 R$ 6096 R$ 0.46 R$ 00.40 00.27 % 00.10 % 00.31 %
HGBS11 Shopping R$ 221.30 R$ 221.03 R$ 47337 R$ 0.66 R$ 00.60 00.27 % 00.25 % 00.30 %
PQDP11 Shopping R$ 2945.00 R$ 3600.55 R$ 196 R$ 8.43 R$ 08.13 00.28 % 00.28 % 00.29 %
ATSA11 Shopping R$ 109.00 R$ 98.85 R$ 97 R$ 0.25 R$ 00.04 00.04 % 00.00 % 00.23 %
JRDM11 Shopping R$ 72.50 R$ 87.60 R$ 6471 R$ 0.16 R$ 00.18 00.25 % 00.16 % 00.22 %
VSHO11 Shopping R$ 82.07 R$ 99.41 R$ 907 R$ 0.16 R$ 00.16 00.19 % 00.23 % 00.19 %
WPLZ11 Shopping R$ 72.50 R$ 104.66 R$ 893 R$ 0.05 R$ 00.17 00.24 % 00.00 % 00.07 %
GSFI11 Shopping R$ 3.58 R$ 11.89 R$ 194713 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00 % 00.00 % 00.00 %
HCST11 Shopping R$ 99.79 R$ 95.91 R$ 192 --- R$ 00.00 00.00 % 00.00 % ---
BPML11 Shopping R$ 100.00 R$ 138.00 R$ 3391 --- R$ 00.04 00.04 % 00.07 % ---
VPSI11 Shopping R$ 0.00 R$ 18.21 R$ 0 R$ 0.11 R$ 00.08 --- --- ---
PRTS11 Shopping R$ 0.00 R$ 00.10 R$ 0 --- R$ 00.00 --- --- ---
SHOP11 Shopping R$ 0.00 R$ 61.66 R$ 0 --- R$ 00.00 --- --- ---
FIVN11 Shopping R$ 13.60 R$ 07.13 R$ 50170 --- R$ 00.00 00.00 % 00.00 % ---
HPDP11 Shopping R$ 87.00 R$ 100.39 R$ 407 --- R$ 00.08 00.10 % 00.38 % ---

Anuncios

Anuncios