Dashboard

Como Funciona

Listagem de Fundos Imobiliarios

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
KNRE11 Residencial R$ 6.05 R$ 04.55 17593 R$ 0.26 R$ 00.06 00.94% 01.43% 04.30%
RBDS11 Residencial R$ 73.81 R$ 91.31 276 R$ 1.84 R$ 03.69 05.01% 00.83% 02.49%
DMAC11 Residencial R$ 538.00 R$ 906.66 204 R$ 4.22 R$ 05.80 01.08% 00.85% 00.78%
MFII11 Residencial R$ 134.60 R$ 121.09 7861 R$ 1.00 R$ 02.13 01.59% 00.99% 00.74%
RBBV11 Residencial R$ 90.92 R$ 100.50 1865 R$ 0.59 R$ 00.34 00.38% 00.30% 00.65%
JPPC11 Residencial R$ 650.00 R$ 468.08 0 R$ 0.00 R$ 00.00 00.00% 00.00% 00.00%
JTPR11 Residencial --- R$ 123.43 0 R$ 1.20 R$ 00.10 --- --- ---
PABY11 Residencial R$ 23.40 R$ 250.96 508 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---
FISD11 Residencial --- R$ 88.77 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Anuncios

Anuncios