Dashboard

Como Funciona

Listagem de Fundos Imobiliarios

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
KNRE11 Residencial R$ 6.54 R$ 04.49 28 R$ 0.26 R$ 00.07 01.04% 01.68% 03.98%
DMAC11 Residencial R$ 607.16 R$ 1016.06 8 R$ 4.94 R$ 06.51 01.07% 00.86% 00.81%
MFII11 Residencial R$ 125.56 R$ 126.66 118 R$ 1.01 R$ 02.07 01.65% 01.97% 00.80%
RBBV11 Residencial R$ 87.90 R$ 100.11 15 R$ 0.05 R$ 00.37 00.42% 00.20% 00.06%
RBDS11 Residencial R$ 63.01 R$ 114.73 10 R$ 0.00 R$ 04.20 06.66% 00.33% 00.00%
JPPC11 Residencial R$ 650.00 R$ 524.26 0 R$ 0.00 R$ 00.15 00.02% 00.00% 00.00%
JTPR11 Residencial --- R$ 123.37 0 R$ 1.20 R$ 00.11 --- --- ---
PABY11 Residencial R$ 25.20 R$ 251.39 12 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---
FISD11 Residencial --- R$ 88.96 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Anuncios

Anuncios