Dashboard

Como Funciona

Listagem de Fundos Imobiliarios

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
SAAG11 Agências R$ 106.61 R$ 111.50 0 R$ 0.93 R$ 00.78 00.73% 00.00% 00.87%
BBRC11 Agências R$ 142.30 R$ 110.46 2926 R$ 1.12 R$ 01.02 00.72% 00.89% 00.79%
BBPO11 Agências R$ 136.00 R$ 101.26 77269 R$ 1.06 R$ 01.06 00.78% 00.78% 00.78%
BNFS11 Agências R$ 127.89 R$ 95.86 579 R$ 0.97 R$ 00.91 00.71% 00.76% 00.76%
RBVA11 Agências R$ 122.51 R$ 115.46 26947 R$ 0.85 R$ 01.07 00.87% 00.69% 00.69%

Anuncios

Anuncios