NEWU11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

VALOR DA ACAO

R$ 40.1

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
NEWU11 --- R$ 40.10 R$ 61.64 0 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---

Dados Relevantes

Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
CNPJ do Fundo : 14793782000178

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
241743 null
241706 null
238874 mensal 10/2021
236394 pdf
234245 trimestral 09/2021
230188 pdf
229850 pdf
226177 pdf
223929 mensal 09/2021
219937 pdf
215957 pdf
212929 mensal 08/2021
212292 pdf
210616 pdf
204671 pdf
203592 mensal 07/2021
203153 trimestral 06/2021
199234 pdf
199142 pdf
199141 pdf
198464 pdf
195562 pdf
193371 mensal 06/2021
190045 pdf
186595 pdf
186438 mensal 05/2021
180746 pdf
175797 pdf
174135 mensal 04/2021
173898 trimestral 03/2021
169908 pdf
169450 pdf
165944 mensal 03/2021
165301 pdf
162592 pdf
160328 pdf
160236 pdf
159751 pdf
158474 anual 12/2020
157788 pdf
157672 pdf
156195 pdf
154416 mensal 02/2021
151553 pdf
148636 trimestral 12/2020
147980 pdf
147557 mensal 12/2020
147527 mensal 01/2021
142844 pdf
140445 pdf
138935 mensal 12/2020
136251 pdf
136114 pdf
134587 pdf
134586 pdf
133406 pdf
132707 mensal 11/2020
129194 pdf
129154 pdf
126729 trimestral 09/2020
126475 pdf
126367 mensal 10/2020
124340 pdf
124333 pdf
122146 pdf
121143 mensal 09/2020

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios

Anuncios