FVRE11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

VALOR DA ACAO

R$ 0

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
FVRE11 --- --- R$ 971.36 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
CNPJ do Fundo : 21826249000120

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
96609 trimestral 03/2020
95730 mensal 04/2020
92482 pdf
91374 mensal 03/2020
88364 anual 12/2019
87785 pdf
84734 mensal 02/2020
81890 trimestral 12/2019
81446 mensal 01/2020
75019 mensal 12/2019
70690 mensal 11/2019
69115 pdf
68928 pdf
67297 trimestral 09/2019
65574 mensal 10/2019
61480 pdf
61262 mensal 09/2019
59841 pdf
59840 pdf
58273 mensal 08/2019
57366 pdf
57365 pdf
55824 trimestral 06/2019
55448 mensal 07/2019
53888 mensal 06/2019
52522 pdf
52390 pdf
52386 pdf
51651 mensal 05/2019
50862 pdf
49369 trimestral 03/2019
49021 mensal 04/2019
48853 pdf
47710 pdf
47576 pdf
47571 pdf
47556 pdf
46491 mensal 03/2019
45325 anual 12/2018
43649 mensal 02/2019
41979 mensal 01/2019
41718 trimestral 12/2018
39582 mensal 12/2018
37400 mensal 11/2018
35904 trimestral 09/2018
35221 mensal 10/2018
33726 mensal 09/2018
32115 mensal 08/2018
30789 trimestral 06/2018
30659 mensal 07/2018
29026 mensal 06/2018
28152 mensal 05/2018
27106 trimestral 03/2018
26578 mensal 04/2018
26198 pdf
26115 pdf
25677 anual 12/2017
25268 mensal 03/2018
24683 pdf
24597 pdf
23563 mensal 02/2018
22755 mensal 01/2018
22400 trimestral 12/2017
21301 mensal 12/2017
20611 pdf
20268 mensal 11/2017
20165 pdf
20164 pdf
19088 trimestral 09/2017
18973 mensal 10/2017
18592 pdf
18319 pdf
17864 mensal 09/2017
17287 trimestral 06/2017
16945 mensal 08/2017
16299 pdf
15968 trimestral 06/2017
15898 mensal 07/2017
15063 mensal 06/2017
15006 pdf
14123 mensal 05/2017
13473 pdf
13436 pdf
13434 pdf
13288 mensal 04/2017
13255 trimestral 03/2017
12429 anual 12/2016
12372 mensal 03/2017
11947 mensal 03/2017
11320 pdf
11319 pdf
10550 pdf
10382 mensal 02/2017
9850 trimestral 12/2016
9484 mensal 01/2017
9217 trimestral 12/2016
8479 pdf
7551 pdf
6756 pdf
5887 pdf
5818 pdf
4321 pdf
3530 pdf
3304 pdf
3301 pdf
3300 pdf
3072 pdf
2258 pdf
2257 pdf
2129 pdf
1514 pdf
1513 pdf
1512 pdf
1511 pdf
1510 pdf
1384 pdf
891 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios