PLOG11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
PLOG11 --- R$ 95.42 0 --- R$ 00.12 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
CNPJ do Fundo : 36501198000134

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
255601 mensal 12/2021
254428 pdf
251913 pdf
251775 provento 12/2021
244727 mensal 11/2021
242274 pdf
241663 provento 11/2021
241086 pdf
233017 mensal 10/2021
230272 trimestral 09/2021
230270 trimestral 09/2021
228694 pdf
223926 mensal 09/2021
217910 pdf
212928 mensal 08/2021
208591 pdf
203637 mensal 07/2021
201563 pdf
198400 pdf
198315 trimestral 06/2021
195920 pdf
193369 mensal 06/2021
186896 pdf
176882 pdf
174149 mensal 04/2021
173941 trimestral 03/2021
171485 pdf
166026 mensal 03/2021
163402 pdf
161230 pdf
155133 pdf
154305 pdf
152749 pdf
151222 pdf
151216 pdf
144741 pdf
144739 pdf
141119 pdf
141105 pdf
141104 pdf
141103 pdf
133940 pdf
127258 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
12/2021 R$ 0.76 R$ 0
11/2021 R$ 0.72 R$ 0

Anuncios

Anuncios