NAVT11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

VALOR DA ACAO

R$ 0

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
NAVT11 --- --- R$ 89.91 0 --- R$ 00.51 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Fundo : 35652252000180

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
241093 pdf
236331 mensal 10/2021
235323 provento 11/2021
234195 trimestral 09/2021
229513 pdf
227450 pdf
226241 mensal 09/2021
224521 provento 10/2021
218612 anual 06/2021
218526 anual 06/2021
217684 pdf
216929 pdf
216600 pdf
215928 mensal 08/2021
214239 provento 09/2021
206578 mensal 07/2021
206541 mensal 07/2021
205452 pdf
203248 provento 08/2021
201872 trimestral 06/2021
196663 pdf
194977 mensal 06/2021
194129 provento 07/2021
194071 provento 07/2021
194043 provento 07/2021
194040 pdf
191099 pdf
186784 pdf
185579 mensal 05/2021
184934 provento 06/2021
184848 provento 06/2021
174711 mensal 04/2021
174710 pdf
174095 provento 05/2021
174088 provento 05/2021
174036 provento 05/2021
174013 trimestral 03/2021
170374 pdf
166701 pdf
166698 pdf
166697 pdf
165493 mensal 03/2021
163800 pdf
160843 pdf
160842 pdf
159997 pdf
158032 pdf
157332 pdf
157331 pdf
153562 pdf
153345 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
11/2021 R$ 0.6 R$ 0
10/2021 R$ 0.6 R$ 0
09/2021 R$ 0.6 R$ 0
08/2021 R$ 0.6 R$ 0
07/2021 R$ 0 R$ 0.25
07/2021 R$ 0.35 R$ 0
07/2021 R$ 0.35 R$ 0.25
06/2021 R$ 0.6 R$ 0
06/2021 R$ 0.6 R$ 0
05/2021 R$ 0.6 R$ 0
05/2021 R$ 0.6 R$ 0
05/2021 R$ 0.6 R$ 0

Anuncios

Anuncios