HSLG11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

VALOR DA ACAO

R$ 112.96

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

93386

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
HSLG11 --- R$ 112.96 R$ 00.00 93386 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---

Dados Relevantes

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios

Anuncios