FTMJ11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
FTMJ11 --- R$ 539.48 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ do Fundo : 27212823000137

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
52370 pdf
50721 mensal 05/2019
47982 mensal 04/2019
45534 mensal 02/2019
45533 trimestral 03/2019
45532 mensal 03/2019
44768 pdf
43928 pdf
28145 mensal 05/2018
26886 mensal 04/2018
25933 trimestral 03/2018
24848 mensal 03/2018
23265 pdf
23262 mensal 02/2018
22852 trimestral 09/2017
22851 trimestral 06/2017
22718 trimestral 12/2017
22715 trimestral 12/2017
22606 mensal 01/2018
21525 mensal 12/2017
20750 mensal 10/2017
20749 mensal 08/2017
20748 mensal 07/2017
20747 mensal 06/2017
20705 mensal 09/2017
20651 mensal 11/2017
19976 pdf
19975 pdf
19592 pdf
19591 pdf
19590 pdf
19589 pdf
19588 pdf
19578 pdf
14116 pdf
13926 pdf
13771 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios

Anuncios