CFHI11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

VALOR DA ACAO

R$ 0

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
CFHI11 --- --- R$ 1000.23 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do Fundo : 34508923000170

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
164284 null
160370 anual 12/2020
160075 pdf
155641 mensal 02/2021
151757 pdf
147925 trimestral 12/2020
147624 mensal 01/2021
140502 mensal 12/2020
136250 pdf
133541 mensal 11/2020
129374 pdf
126692 mensal 10/2020
126256 trimestral 09/2020
124364 pdf
121571 mensal 09/2020
119440 pdf
116827 mensal 08/2020
116530 pdf
116225 pdf
116221 pdf
115009 pdf
114057 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios

Anuncios