XPSF11

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

VALOR DA ACAO

R$ 0

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
XPSF11 --- --- R$ 113.24 0 --- R$ 00.00 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do Fundo : 30983020000190

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
66402 mensal 10/2019
65924 trimestral 09/2019
65919 trimestral 09/2019
62405 anual 09/2019
61713 mensal 09/2019
59005 mensal 08/2019
56079 pdf

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios