NVIF11B

Ultimo provento

R$ 0 ( NaN%)

VALOR DA ACAO

R$ 0

Provento Anual

R$ 0.296

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor da Acao VP Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
NVIF11B --- --- R$ 176.73 0 --- R$ 00.05 --- --- ---

Dados Relevantes

Administrador : MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Gestao : Ativa
CNPJ do Fundo : 22003469000117

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia
241798 null
241612 null
241570 null
233298 trimestral 09/2021
232764 mensal 10/2021
229667 pdf
223133 mensal 09/2021
219565 pdf
214941 mensal 08/2021
212630 pdf
210218 pdf
203488 mensal 07/2021
202428 trimestral 06/2021
199008 pdf
198764 pdf
194385 mensal 06/2021
189902 pdf
184357 mensal 05/2021
184027 pdf
182269 pdf
182208 pdf
180454 pdf
174239 trimestral 03/2021
172641 mensal 04/2021
168885 pdf
165119 mensal 03/2021
160538 anual 12/2020
159405 pdf
155209 mensal 02/2021
151484 pdf
148526 mensal 01/2021
148066 trimestral 12/2020
146414 pdf
142442 provento 01/2021
140392 mensal 12/2020
138230 pdf
135922 provento 12/2020
131912 mensal 11/2020
129104 provento 11/2020
128036 trimestral 09/2020
127351 mensal 10/2020
124173 provento 10/2020
124141 provento 10/2020
121455 mensal 09/2020
118962 provento 09/2020
117130 mensal 08/2020
114374 provento 08/2020

Proventos

Data Rendimento Amortizacao
01/2021 R$ 0.296 R$ 0
12/2020 R$ 0.148 R$ 0
11/2020 R$ 0.148 R$ 0
10/2020 R$ 0.296 R$ 0
10/2020 R$ 0.296 R$ 0
09/2020 R$ 0.889 R$ 0
08/2020 R$ 0.296 R$ 0

Anuncios

Anuncios