GALG11

Ultimo provento

R$ 0 ( 0%)

Provento Anual

R$ 0

Volume Medio de Negociacoes

0

Nome Segmento Valor Patrimonial Volume Medio Ultimo Provento Media de Proventos DY% 12 Meses DY% 3 Meses DY% Ultimo Mes
GALG11 --- R$ 00.00 0 --- R$ 00.00 00.00% 00.00% ---

Dados Relevantes

Relatorios do Fundo


Id Nome Referencia

Proventos

Data Rendimento Amortizacao

Anuncios

Anuncios